Videók

Home > Videók

Videók

Kereszttábla-elemzés SPSS-selKereszttábla-elemzés SPSS-sel

 

Kereszttábla-elemzés SPSS-sel

Egyutas Varianciaanalízis (ANOVA) SPSS-sel

Kérdőíves adatbázisok kezelése